WWWWWWWWWWWWWW
 • Weekly TS

  102,560,483
 • Weekly TPK

  0
 • All Time TS

  5,504,403,454
 • All Time TPK

  10,596
 • Total Exp

  25,219,467,893

Members

Username Level Rank Profession Weekly TS Weekly TPK All Time TS All Time TPK Total Exp GM Gaining Outpost Armor Weapon 1 Weapon 2 Weapon 3
alcatraz22 175 WWWWWWWWWWWWW Stock Broker 0 0 61,081,842 6 711,753,087 GM Yes Secronom Bunker [tatakaureactive 22/23]
[barnellrf31crossbow 1/7/7]

[scar9000 3/7/8]

[junker6 3/7/8]
Arkhaios 172 WWWWWWWWWWW Doctor 0 0 42,437,406 0 687,772,557 Non-GM Yes Secronom Bunker [titanhunterarmour 22/18]
[barnellrf31crossbow 8/8/8]

[scar9000 4/8/8]

[harvesterofsorrow 8/8/8]
Blackygreen 79 WWWWWWWWW Stock Broker 0 0 13,438,969 0 83,123,860 Non-GM Yes Secronom Bunker [bioreactive 22/10]
[xpython 4/8/8]

[handtalon38 6/1/7]

[chimneysweeper 8/8/8]
DreadArmy 221 WWWWWWWWWWW Doctor 2,551,317 0 500,833,521 338 1,260,056,795 GM No Precinct 13 [shinobumesh 24/08]
[barnellrf31crossbow 8/8/8]

[tn8flamethrower 6/7/8]

[junker6 8/8/8]
fonixthebrutal 220 WWWWWWWWWWW Priest 0 0 662,282,180 0 1,215,224,969 GM Yes Precinct 13 [vengeanceguard 24/24]
[uwraithcannon 8/8/8]

[barnellrf31crossbow 8/8/8]

[junker6 8/8/8]
Immutable 220 WWWWWWWWW Soldier 713,323 0 1,187,146,924 0 1,187,146,924 GM Yes Secronom Bunker [tatakaureactive 20/21]
[xmp5 8/8/8]

[duskenforcer 8/8/6]

[heatpit75 8/8/8]
Killrog 222 WWWWWWWWWWWWW Stock Broker 0 0 578,026,575 0 1,352,296,029 Non-GM Yes Secronom Bunker [xterminatormesh 24/16]
[hailstormc12 2/7/8]

[hareraiser 8/8/8]

[junker6 6/8/8]
lDARKSTAR 274 WWWWWWWWWWWWW Lawyer 21,880,150 0 403,879,242 480 4,426,921,417 GM Yes Precinct 13 [xterminatormesh 23/24]
[barnellrf31crossbow 8/8/8]

[wraithcannondf2 8/8/8]

[cryolauncher 6/8/8]
Moisticulate 247 WWWWWWWWWWWW Teacher 63,422,764 0 511,653,526 252 2,822,362,879 GM Yes Secronom Bunker [hazardreactive 24/24]
[uwraithcannon 8/8/8]

[hailstormc12 8/8/8]

[torchbolt 8/8/8]
myno3 232 WWWWWWWWWWWW Priest 0 0 138,994,831 0 1,949,361,528 GM Yes Secronom Bunker [tatakaureactive 24/24]
[barnellrf31crossbow 8/8/8]

[chimneysweeper 7/8/8]

[cryolauncher 8/8/7]
Nubychille 73 WWWWWWWWW Athlete 0 0 12,189,249 8,880 63,362,341 GM Yes Secronom Bunker [bioreactive 23/01]
[silverslugster 6/8/6]

[junker6 6/8/8]

[forsakentitaniumblades 7/8/8]
piran warrior 220 WWWWWWWWW Boxer 0 0 234,396,030 0 1,242,143,179 GM Yes Secronom Bunker [xterminatormesh 24/24]
[barnellrf31crossbow 8/8/8]

[hareraiser 8/8/8]

[tempest 8/8/8]
SimounIbarra 119 WWWWWWWWW Scientist 0 0 20,273,151 40 320,226,769 GM Yes Secronom Bunker [tatakaureactive 24/22]
[harvesterofsorrow 6/7/6]

[streetdog99 4/2/7]

[junker6 8/6/7]
Unit 11 148 WWWWWWWWWWW Accountant 3,628 0 165,207,023 40 519,736,952 Non-GM Yes Precinct 13 [vengeanceguard 24/24]
[uwraithcannon 8/8/8]

[penknife 8/7/7]

[penknife 7/8/7]
vimanas 153 WWWWWWWWWWW Stock Broker 0 0 25,059,708 440 554,796,060 GM Yes Secronom Bunker [shinobumesh 24/15]
[eggsterminator 7/7/4]

[silverslugster 5/8/3]

[immolatorad 8/6/8]
WWWWWWWWWWWWWW 313 WWWWWWWWWWWWWW Lawyer 13,989,301 0 947,503,277 120 6,823,182,547 GM Yes Precinct 13 [xterminatorreactive 24/21]
[barnellrf31crossbow 8/8/8]

[uwraithcannon 8/8/8]

[dawnlauncher 8/8/8]

Disclaimer

The list of members and the information on this page may not be 100% accurate all the time. Official Clan Page at deadfrontier.com